İptal politikası ve iptal formu

Tüketiciler, aşağıdaki şartlara göre cayma hakkına sahiptir, buna göre tüketici, ağırlıklı olarak ne ticari ne de serbest meslek faaliyetine atfedilemeyecek amaçlarla yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir:

A. İptal politikası

vazgeçme hakkı

On dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahipsiniz.

İptal süresi, sözleşmenin imzalandığı günden itibaren on dört gündür.

Cayma hakkınızı kullanmak için, bu sözleşmeden çekilme kararınızı açık bir beyanla (örneğin posta yoluyla gönderilen bir mektup veya e-posta) bize (Kalleitner Vertriebs GmbH, Irrseeblick 13, 4893 Zell am Moos, Avusturya, Tel.: +43 06232 22011, e-posta: [email protected]) bildirmeniz gerekir.

Bunun için ekteki örnek iptal formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir.

İptal son tarihine yetişmek için iptal hakkınızı kullandığınıza ilişkin tebligatı iptal süresi dolmadan göndermeniz yeterlidir.

İptalin sonuçları

Bu sözleşmeyi feshederseniz, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri size ödemiş oluruz (sunulan en ucuz standart teslimattan farklı bir teslimat türü seçmenizden kaynaklanan ek masraflar hariç). tarafımızdan), derhal ve en geç bu sözleşmenin iptaline ilişkin bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça başka bir konuda mutabık kalınmadıkça, orijinal işlemde kullandığınız ödeme yöntemlerini kullanıyoruz; hiçbir koşulda bu geri ödeme için sizden ücret talep edilmeyecektir.

Cayma hakkının sona ermesi

Cayma süresi sona ermeden önce sözleşmeyi akdetmeye başlamamıza açıkça muvafakat ettikten sonra sözleşmeyi akdetmeye başlamışsak ve cayma süresi sona ermeden önce muvafakatinizi vererek bunun farkında olduğunuzu bize teyit etmişseniz, cayma hakkı vaktinden önce sona erer. sözleşmenin ifasının başlangıcında cayma hakkınızı kaybedersiniz.

B. Para Çekme Formu

Sözleşmeyi feshetmek istiyorsanız, lütfen bu formu doldurun ve geri gönderin.

saat

Kalleitner Vertriebs GmbH
Irrsee görünüm 13
4893 Zell am Moss
Avusturya
E-posta: [email protected]

Ben/biz (*) aşağıdaki malların satın alınması (*)/aşağıdaki hizmetin sağlanması (*) için benim/bizim (*) tarafından akdedilen sözleşmeyi işbu belge ile feshederiz.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

(*) ____________ tarihinde sipariş verildi / (*) tarihinde alındı

________________________________________________________
Tüketicinin/tüketicilerin adı

________________________________________________________
Tüketicinin/tüketicilerin adresi

________________________________________________________
Tüketicinin/tüketicilerin imzası (yalnızca kağıt üzerinde bildirim varsa)

_________________________
tarih

(*) Uygun olmadığında silin

© IT-Recht Kanzlei

DOCID: ##ITK-533b17497cef3ca01bbdb7999997ebc34##

 

Sürüm: 202202090937

Shopping Cart
Scroll to Top